Skip to content Skip to navigation

Unilateral submandibular gland aplasia: A rare phenomenon